Jak tepelné čerpadlo funguje?

Princip tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo 

je schopné odebrat tepelnou energii okolnímu prostředí ( vzduch, země,voda ) při relativně nízké teplotě a přečerpat jí na vyšší teplotu. Touto vyšší teplotou je tepelné čerpadlo schopno vytápět dům, ohřívat teplou užitkovou vodu či bazén. Tepelné čerpadlo tak dokáže získat  zdarma teplo z okolí. Pro tento proces přečerpání je potřeba dodat tepelnému čerpadlu malý podíl elektrické energie pro pohon kompresoru a oběhových čerpadel, které toto přečerpání umožňují .

Topný faktor       

Poměr mezi získanou tepelnou energií a dodanou elektrickou energií se nazývá topný faktor. Čím vyšší je topný faktor, tím úsporněji tepelné čerpadlo pracuje.
Různé typy tepelných čerpadel mají různé topné faktory, neboť velmi záleží na zdroji, ze kterého tepelné čerpadlo získává energii.  
Čím nižší je výstupní teplota topné vody, tím vyšší je topný faktor. Ideální pro tepelné čerpadlo je například podlahové vytápění, které provozujeme při teplotách kolem 35°C, a tato teplota je dostačující pro tepelnou pohodu v domě.

Topný faktor tepelného čerpadla země/voda je během celého roku, konstantně  vysoký. I při mrazech dosahuje hodnot 4 – 4,8 (0/35).
Topný faktor tepelného čerpadla vzduch/voda během roku kolísá podle venkovní teploty. Při teplotách nad 0 °C, může dosahovat stejných hodnot jako tepelná čerpadla země/voda, ale při nižších venkovních teplotách výrazně klesá.

Tepelná čerpadla Plzeň
Které tepelné čerpadlo je nejúspornější?


Čím je   menší rozdíl mezi teplotou ze které energii získáváme a teplotou potřebnou pro vytápění, tím levněji tepelné čerpadlo pracuje. Nejnižší provozní náklady bude mít tepelné čerpadlo země/voda připojené k podlahovému topení a nejvyšší tepelné čerpadlo vzduch/voda připojené k radiátorům, kam bude třeba vyšší výstupní teplota topné vody. 

Podívejte se jaké jsou hlavní typy tepelných čerpadel, nebo jaká je cena tepelných čerpadel země/voda a vzduch/voda.

Typy tepelných čerpadel
Naplánujte si k nám cestu!

Partneři