Voda/voda

Voda/voda

Tepelné čerpadlo odebírající teplo ze spodní nebo z geotermální vody. Voda je obvykle čerpána ze studny do výměníku tepelného čerpadla a následně vrácena zpět do země. Tepelná čerpadla voda/voda lze využít i pro využití odpadního tepla v technologických procesech.

Klady:

    Systémy voda/voda dosahují nejvyšších topných faktorů
    Nižší investiční náklady v porovnání s tepelnými čerpadly s vrty
    Využití místních energetických zdrojů, kdy tepelné čerpadlo voda/voda rekuperuje energii z výrobních procesů, nebo využívá geotermální vodu

Zápory:

    Využití je možné pouze v lokalitách s dostatkem spodní vody, nebo vhodným zdrojem technologické či geotermální vody
    Tepelná čerpadla voda/voda, ve většině případů pracují s otevřeným systémem, který vyžaduje pravidelnou údržbu filtrů a výměníků
    Vyšší náklady na servis

Rada:

Tepelná čerpadla voda/voda je vhodné instalovat ve větších komerčních nebo obecních objektech, kde lze zajistit bezproblémový pravidelný dozor a údržbu celého systému. V rodinných domech je vhodné používat tepelná čerpadla voda/voda pouze v těch lokalitách, kde se v dostatečném množství vyskytuje opravdu kvalitní a snadno dostupná spodní voda.

V některých případech, lze tepelná čerpadla voda/voda nahradit tepelným čerpadlem země/voda. Místo čerpání vody přímo do tepelného čerpadla, se například do vodní nádrže položí výměník z plastových trubek naplněný nemrznoucí směsí. Z něj pak energii tepelné čerpadlo odebírá stejně jako z vrtu nebo plošného kolektoru.
Naplánujte si k nám cestu!

Partneři