Země/voda (plocha)

Země/voda (plocha)

Tepelné čerpadlo odebírající teplo z plochy zahrady. Pod povrchem zahrady jsou uloženy plastové hadice naplněné nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem.

Tepelné čerpadlo s plošným kolektorem odebírá ze země „pod sebou" přibližně 2 % energie. Zbývajících 98 % odebere z vrstvy zeminy „nad sebou", kde je akumulovaná solární energie ze slunce. Plošný kolektor je tak v podstatě rozměrný sluneční kolektor, doplněný o obrovský „hliněný" akumulátor tepla s ročním cyklem nabíjení a vybíjení. Plošný kolektor za rok odebere pro potřeby tepelného čerpadla jen asi 2,5 % z toho, co ze slunce během roku získá. Dobře provedený plošný kolektor se tedy nemůže ani v dlouhodobém horizontu energeticky vyčerpat, protože během léta vždy s bohatou rezervou regeneruje. V jarním a letním období je energie dodávaná ze slunce tak vysoká, že kolektor rychle regeneruje a tepelné čerpadlo současně může dodávat teplo pro ohřev teplé vody nebo třeba pro bazén.

Klady:  

    Tepelné čerpadlo s plošným kolektorem má nízké investiční náklady, které jsou skoro stejné jako u tepelných čerpadel odebírajících teplo ze vzduchu
    Spotřeba elektřiny je přibližně o 30 % nižší, než u tepelných čerpadel odebírajících teplo ze vzduchu
    Systém země/voda s plošným kolektorem, lze instalovat v porovnání s vrty velmi rychle a bez velkého papírování

Zápory:

    Systém země/voda s plošným kolektorem vyžaduje dostatečně velký pozemek, obvykle 200 až 400 m2.
    Zemina musí umožňovat provedení výkopů do potřebné hloubky
    Rozmístění případných dalších staveb (bazén, garáž), je nutné znát předem, aby se jim plošný kolektor mohl vyhnout

Rada:

Tepelná čerpadla země/voda s plošnými zemními kolektory jsou nejlepší variantu pro běžné rodinné domy, které mají k dispozici vhodný pozemek.

Výběr plochy pro tepelné čerpadlo s plošným zemním kolektorem

Při výběru plochy pro plošný kolektor je v prvé řadě nutné vyloučit plochy, kde plánujete jakoukoliv výstavbu (bazén, garáž, atd.). Rovněž je nutno posoudit kvalitu zeminy. Komplikace mohou nastat v místech, kde je zemina s velkými kameny, skála či naopak písek. Z důvodů snadného odvzdušnění je výhodné, aby kolektor byl uložen v rovině nebo mírně z kopce (směrem od kotelny). V opačném případě je nutno instalovat na nejvyšších místech odvzdušnění.

Materiály potrubí pro tepelná čerpadla země/voda s plošnými kolektory

Pro zemní plošné kolektory se používá plastové potrubí o průměru 40 mm (HDPE 40 x 3,7). Doporučujeme použít speciální potrubí určené pro zemní kolektory se zvýšenou odolností proti poškození. Výhodou tohoto odolnějšího potrubí je možnost pokládky rovnou do zeminy bez nutnosti zásypu pískem. Potrubí se nejčastěji pokládá do výkopů o rozteči 80 až 100 cm. Hadice je uložena ve výkopu hlubokém 1,2 až 1,5 m. Šířka výkopu je libovolná a je závislá na charakteru zeminy a způsobu provedení výkopu. V případě, že zemina je kamenitá, obsypává se hadice pískem, aby nedošlo k jejímu poškození.

Podrobné informace o plošných kolektorech

Jak fungují plošné zemní kolektory pro tepelná čerpadla v praxi?  Unikátní průzkum u majitelů tepelných čerpadel IVT o vlivu zemních kolektorů na vegetaci v zahradě a skutečné teploty zemního kolektoru na konci zimy
Naplánujte si k nám cestu!

Partneři